پارتيشن دوجداره تمام ام دي اف

پارتيشن دوجداره تمام ام دي اف
پارتيشن دوجداره از دورديف ام دي اف به موازات هم توليد ميشود كه اين نوع پارتيشن دوجداره در اشكال مختلف توليد ميگردد كه پارتيشن دوجداره ام دي اف شيشه بلند و پارتيشن دوجداره ام دي اف شيشه كوتاه و پارتيشنارتيشن دوجداره كركره دار و پارتيشن دوجداره ام دي اف

خرید شارژ رایتل

تک پارتیشن،طراح و تولید کننده پارتیشن های تک جداره و دوجداره